Općenito

Veterinarska stanica Krapina  d.o.o. kao društvo sa ograničenom odgovornošću osnovana je 1993.  godine kao pravna je nasljednica Veterinarska stanica Krapina  koja je osnovana 1952. godine i u čijem sklopu su bile, do 1973. godine, područne veterinarske ambulante u Pregradi i Desiniću.

Ovlaštena je veterinarska organizacija za poslove Javnih ovlasti za područja Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj na kojima pruža i veterinarske usluge te vodi brigu o zdravlju oko 600 goveda, 300 ovaca i koza, 120 kopitara, 7500 svinja, 2500 pasa te 20000 peradi .

U sklopu objekta na adresi Ivana Rendića u Krapini nalazi se Veterinarska ljekarna te Specijalistička ambulanta za kućne ljubimce koja je opremljena najmodernijom dijagnostičkom opremom  kao što je Ultrazvučni uređaj, Ultrazvučni aparat, Biokemijski i hematološki analizator krvi, Uređaj za praćenje vitalnih funkcija za vrijeme operacije,  Inhalaciona anestezija, Digitalni trihineloskop, Ultrazvučni skidač kamenca na zubima, Tonovet – uređaj za pregled oka.

U Veterinarskoj stanici Krapina d.o.o. zaposleno je 8 djelatnika od kojih je 5 doktora veterinarske medicine, od kojih 2 specijalizanta za  Patologiju i uzgoj domaćih mesoždera, 1 veterinarska tehničara, 2 administratora.

Radno vrijeme Veterinarska stanica Krapina  d.o.o. i  ljekarne je radnim danom od 07 do 14 i 30  sati, subotom od 07 do 12 sati. Osigurano je 24 satno dežurstvo za hitne slučajeve.

Područje djelovanja  ambulante su pružanje veterinarskih usluga za male i velike životinje.

Dugoročni ciljevi Veterinarska stanica Krapina  d.o.o.  je unaprijediti veterinarsku djelatnost stalnim usavršavanjem i motiviranjem naših djelatnika, te nabavkom nove dijagnostičke opreme.

Prilagođavanjem usluga razini EU, podignuti veterinarsku djelatnost na višu razinu te neprestana komunikacija i edukacija sa korisnicima usluga.

Danica Novački

Upravni referent

Službenik za informiranje i materijalni knjigovođa

Tel: +385 98 9716 762

Ante Tustonja

Mr.dr.med.vet

Direktor

Tel: +385 91 7677 456

Josip Petek

Mr.dr.med.vet

Upravitelj ambulante

Tel: +385 91 7537 192

Tomislav Presečki

Dr.med.vet

Voditelj ljekarne

Tel: +385 91 3370 178

Hrvoje Tušek

Dr.med.vet

Radni veterinar

Tel: +385 91 9315 888

Silvija Puljko

Dr.med.vet

Radni veterinar

Tel: +385 98 1916 538

Matija Špac

Veterinarski tehničar

Veterinarski tehničar

Tel: +385 97 6791 615

Scroll To Top