Dobrobit životinja zakonodavstvo

S ciljem poboljšanja uvjeta držanja i uzgoja u intenzivnim stočarskim sustavima u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. uvrštena je mjera 14 Dobrobit životinja, čija je provedba započela u svibnju 2018. godine.

Mjera 14 uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji prelaze važeće zakonske propise a čine ju sljedeća područja:

 • osiguranje vode, hrane i brige o životinjama u skladu sa njihovim prirodnim potrebama
 • osiguranje uvjeta držanja na način da imaju dovoljno prostora, odgovarajuću stelju, prirodno osvjetljenje
 • pristup na otvoreno
 • prakse koje izbjegavaju sakaćenje i/ili kastraciju životinja, a ako je to zaista neophodno upotrebu anestetika, analgetika te protuupalnih lijekova ili imuno kastraciju.

Mjera 14 sastoji se od pet tipova operacija:

14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG)

 • Kategorija mliječne krave
 • Kategorija tovna junad
 • Kategorija telad

Kod ovog tipa operacije minimalni broj uvjetnih grla (dalje u tekstu: UG) za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna mliječna krava predstavlja 1 UG, jedno tovno june od 6 do 24 mjeseca 0,6 UG, a jedno tele 0,4 UG).

14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS)

 • Kategorija odbijena prasad
 • Kategorija krmače i nazimice
 • Kategorija svinje za tov

14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP)

 • Kategorija brojleri
 • Kategorija nesilice
 • Kategorija purani

14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu (DŽK)

14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu (DŽO)

Uvjeti koje morate ispunjavati kako biste ostvarili potporu su sljedeći:

 • upis u Upisnik poljoprivrednika
 • upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke
 • pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije
 • omogućavanje provedbe kontrola na terenu
 • poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu

Dobrobit kućnih ljubimaca obuhvaća uvjete zaštite kućnih ljubimaca. Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje.

Koje životinjske vrste smatramo kućnim ljubimcima?

 • Psi (lat. Canis lupus familiaris);
 • Mačke (lat. Felis silvestris catus);
 • Pitome vretice (lat. Mustela putorius furo).
 • Beskralježnjaci (osim pčela, bumbara, mekušaca i rakova);
 • Ukrasne akvatične životinje (ukrasne ribice);
 • Vodozemci;
 • Reptili;
 • Ptice;
 • Sisavci: glodavci i kunići osim onih namijenjenih za proizvodnju hrane.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, NN 56/09 (Word)

Uvjeti za uvoz kućnih ljubimaca (PDF)

Pravilnik o opasnim psima, NN 117/08 (Word)

Scroll To Top